OHSAS 18001 Eğitimi

OHSAS 18001 Eğitimi
Bu eğitimi programı ana amacı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı hakkında bilgi vermek, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği alt yapısını ulusal ve uluslararası normlara ulaştırmaktır. Katılımcılar, bu eğitim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürler, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlanması konularında dokümanların hazırlanmasında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır. Eğitimi tamamlayan tüm katılımcılar, "ISO 9001 TEMEL EĞİTİM SERTİFİKASI" sahibi olacaklardır.

EĞİTİMCİLER:

Servet BERBER
İş Güvenliği ve Kalite Yönetim Uzm.

Başlangıç

27 Mart 2021 - 10:00

Bitiş

28 Mart 2021 - 18:00

Adres

Hampton by HILTON Samsun Haritada Görüntüle

Bu eğitimi programı ana amacı, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardı hakkında bilgi vermek, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği alt yapısını ulusal ve uluslararası normlara ulaştırmaktır.

Katılımcılar, bu eğitim ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin dayandığı temeller, tanımlamalar, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürler, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlanması konularında dokümanların hazırlanmasında bilgi ve fikir sahibi olacaklardır.

OHSAS 18001 Eğitimi İçerikleri

 • İSG Hakkında Genel Bilgilendirme
 • TS 18001 Giriş, Kapsam, Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar
 • Terimler ve Tarifler, İSG Yönetim Sistemi Şartları
 • Genel Şartlar, İSG Politikası
 • Planlama (Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerinin Belirlenmesi, Yasal ve Diğer Şartlar, Hedefler ve Programlar)
 • Uygulama ve İşletme (Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap verme ve yetki, Eğitim, Bilinç ve yeterlilik, İletişim, Katılım ve danışma, Dokümantasyon, Dokümantasyon kontrolü, İşletme kontrolü, Acil durum hazırlığı ve bu durumlarda yapılması gerekenler)
 • Kontrol (Performans ölçümü ve izleme, Uygunluğun değerlendirilmesi, Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve önleyici faaliyetler, Kayıtların kontrolü, İç tetkik)
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi,
 • Dokümantasyon (El kitabı – Pratik çalışma, Prosedür yazma – Pratik çalışma, Talimat, İSG planı, Kayıt ve form örnekleri, Doküman kontrol, Kayıt kontrol)

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • Kurum ve kuruluşların yöneticileri
 • Kurum ve kuruluşların temsilcileri
 • İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri
 • İnsan kaynakları yöneticileri