KVKK Hizmetleri

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Danışmanlık Hizmetleri

NEYİ AMAÇLAR?


KVKK Nedir?

KVKK açılım olarak; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” anlamına gelmekte ve bireyleri, kendileri hakkındaki verilerin tamamen veya kısmen, otomatik veya otomatik olmayan şekilde işlenmesinden doğacak zararlardan korumak için tasarlanmış bir kanundur. İdari, teknik ve hukuki tedbirleri ifade ederken, kişisel verilerin korunmasına ilişkin ilkelerde somutlaşır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak birinci amaç, kişisel verilerin işlenmesini düzenlemek ve temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Aslında kişisel verilerin korunması, temel olarak yalnızca verileri değil o verilerle ilişkili kişileri korumak için tasarlanmıştır.

KVKK Danışmanlık Hizmetleri

KVKK, özellikle e-ticaret sektörünün öncülüğünde teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşması sebebiyle; kişiler, kurumlar ve şirketler için büyük bir önem kazanmıştır. Bu kanunu işletebilmek ve süreçleri devam ettirebilmek adına “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” kurulmuştur ve kişisel verilerin korunması için ciddi adımlar atılmıştır.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

kvkk neden önemlidir

KVKK NELERİ KAPSAR?


KVKK Neden Önemlidir?

Bilgi, insan aklının alabileceği gerçek, olgu ve ilkelerin bütünüdür. Tarih boyunca var olan bilgi, geçmişten günümüze her dönemde çok önemli olmuştur, günümüzde de teknolojinin ve şirketlerin en büyük kaynağıdır. Şirketler ve/veya şahıslar, sahip oldukları bilgiyi paylaşabilecekleri gibi üzerinden satış sağlayarak kar elde edebilmekte veya hizmet ve ürünlerini geliştirmek için kullanabilmektedirler.

Her şeyin dijitalleşmeye başladığı bu düzende, bilgiler her an tehlikeye girebilir ve bu bilgilerin tehlikeye girmesi ile şirketler, oldukça zor durumlar ile karşı karşıya kalabilirler. İşte bu noktada KVKK, veri güvenliği ve yasal işlemleri sağlayarak, yetkisiz kişilerin verilere erişmesini önleyici uygulamalarda bulunmaktadır.

KVKK, bizlere; kişisel verilerimizin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden şahıs ve/veya şirketleri şikayet etme ve dava açabilme hakkı sağlamaktadır. Bilgilerin yani verilerin korunması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından önemli olduğu gibi şirket ve kurumların da yasal haklarının korunması ve güvenliği açısından önemlidir.


KVKK Haklarımızı Korur

İSTİSNALARI NELERDİR?


KVKK Kimleri Kapsar?

KVKK, hukuki ehliyete sahip tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Kamu kurumları da vatandaşlar da kanunun usul ve esaslarına uymakla yükümlüdür. Ulusal güvenliği, özel hayatın gizliliği veya kişilik hakları ihlal etmeksizin kanunla sağlanan istisnalar şunlardır:

  • Aynı konutta yaşayan diğer kişilerle ilgili faaliyetlere ilişkin verilerin işlenmesi
  • Kamu kurumları ve yasal olarak yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen resmi araştırmalar için kişisel verilerin istatiklerle anonimleştirilmesi
  • İfade özgürlüğü bağlamında; bilimsel, sanatsal, tarihi ve ebedi işleme
  • Kişisel verilerin, adli veya kolluk makamları tarafından işlenmesi

Kanunun amaç ve temel ilkelerine uygun olması halinde, kısmen istisna sayılan durumlar ise; suç işlenmesinin önüne geçilmesi, disiplin soruşturması ve kovuşturması, ülkenin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla işlenmesidir.

Kvkk kimler için gereklidir

KVKK’ nın işleyişi özel kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları arasında ayrım yapmaz.


İlgili tüm kuruluşlar, KVKK tarafından belirtilen bütün usul ve esasları uygulamalıdır.
KVKK Hizmetleri

Kişisel Veri İhlali Halinde Uygulanacak Cezalar


KVKK Cezaları ve Yaptırımları Nelerdir?

KVKK’ nın yürürlüğe girmesiyle beraber kanun, işletme sahiplerine ve kurumlara ağır idari para cezaları ve bazı durumlarda hapis cezaları öngörmektedir. Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar, KVKK ‘da belirlenen bir tarihte VERBİS olarak anılan ‘Veri Sorumlusu Kayıt Bilgi Sistemi’ ne kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Kurum ve işletmeler, Verbis ’e kaydolmak suretiyle, hangi kişisel verilerinin, hangi amaçla, hangi hukuki zeminde ve ne kadar süreyle işleneceğini kendilerine bildirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda kanun, idari ve hapis cezaları uygular.

Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi durumunda kanun, idari ve hapis cezaları uygular.


İstisnalar harici bütün kurum ve kuruluşlar VERBİS sistemine kayıt yaptırmakla mükelleftir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?


Biz Ne Yapıyoruz?

Alanında uzman yazılım ekibimiz, anlaşmalı hukuk bürolarımız ve KVKK uzmanlarımız ile birlikte; Kişisel Verilerin Korunması Kanunları konusunda danışmanlık yapıyor ve gerekli politikalara göre iç süreçleri organize ediyoruz. KVKK uyarınca kişisel bilgi ve verilerin VERBİS ile kayıt altına alınması, sözleşmelerin tadil edilmesi, verilerin analiz edilmesi, aydınlatılmış metinlerin oluşturulması, veri listelerinin hazırlanması ve veri imha politikalarının hazırlanması süreçlerini yönetiyor, size ve/veya şirketinize en uygun olan hizmeti veriyoruz.

Profesyonel Hizmet

Alanında tecrübeli KVKK uzmanlarımız ile süreçler, Kişisel Verileri Koruma Kanununda belirtilen esaslara tam uygun olacak şekilde yönetilmektedir.

Doğru Uygulama

Anlaşmalı hukuk bürolarımız ve avukatlarımız ile KVKK süreçleri eksiksiz ve eş zamanlı olarak takip edilmektedir.

Yazılım Desteği

Uzman yazılımcılarımız ile alt yapılarınızı KVKK ‘na uygun olacak şekilde geliştiriyoruz.

İlginizi Çekti mi?


İşte Teklifimiz…

Eğer bu anlattıklarımızdan herhangi birine ihtiyacınız varsa, ya da satışınızı artırmak, daha fazla kişiye doğru şekilde erişmek istiyorsanız tanışma vaktimiz gelmiş demektir.

TALEP FORMUMUZ aracılığı ile bize bilgilerinizi bırakırsanız, analizlerimizi yapıp size hemen dönüş sağlarız.

Lütfen ilgili resmi seçiniz: Uçak.