MARKA PATENT

Marka Patent ve Tescil Hizmetleri

MARKA KAVRAMININ TARİHÇESİ


MARKA Nedir?

Marka kavramı, ilkel düzeyde M.Ö.5000 ‘li yıllara kadar uzanmakta olup, modern anlamda resmiyet kazanması 1850 ‘li yılları bulmuştur. Marka bilinci, ilk insanlarda duvarlara çizilen şekiller, semboller olarak kendini gösterirken, temel anlamda; “dikkat çekme, kendini ifade etme ve ayırt edilebilme” amaçlarını taşıdığı görülmektedir. Modern anlamda ise; Avrupa ‘da Rönesans ile beraber başlayan akımlarla, bireysel düzeyden daha bütünsel bir kavrama evrilmiştir.

Günümüzde marka, bir ürün ve/veya hizmeti “ifade etme (temsil), özgünleştime (farklılık), dikkat çekme (farkındalık oluşturma)” amaçlarıyla oluşturulan görsel ve yazılı semboller bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Marka Tescili

NE İŞE YARAR?


MARKA TESCİLİ

Marka tescili, genel itibari ile bir markaya ait tüm unsurların bir şahıs ya da işletmeye tahsis edilmesi işlemidir ve söz konusu bu işletmelerin ürün ve hizmetlerini koruyan bir sistemdir.
Bu işlemin ardından söz konusu unsurların kullanım hakları hukuken sadece o kişi ya da şirkete ait olur. Başka kişi ya da kurumlar o markaya ait unsurları hiçbir şekilde kullanamaz veya taklit edemezler. Dolayısıyla; kendi özgün marka kimliğini yaratmak isteyen her girişim/girişimci, henüz başlangıç aşamasında marka tescili yaptırmalıdır.

Tescilli bir markanın ayırt etme, garanti sağlama, reklam, koruma gibi birçok işlevi vardır. Bir ürünün; üretim, satış vb. haklarının sadece size özel olmasını sağlayarak piyasada saygınlık ve güven sağlar.

Tescili alınmak istenen bir katma değerin marka başvurusu yapılmadan önce tescil edilebilirliği ile ilgili ön araştırmasının yapılması yararlı olacaktır. Marka tescil başvurusundan önce, tescili alınacak olan ibarelerin şahıs veya şirket adına tescile ya da başvuru ya konu olup olmadığını ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür. Bu bağlamda, tescil için başvuru yapılmadan önce araştırma yapılması önemli bir husustur.

Günümüzde markalaşma sürecini tamamlayan, özellikle de dijital mecrada yer alan her işletmenin, ürün ve tasarımlarını koruması adına en önemli şey marka patentidir.

İşletmeler, uzun yıllar emek harcayarak büyüttükleri ürün ve hizmetlerinin adlarını, simgelerini, logolarını, unvanlarını tescil ettirmemişlerse; yasal olarak o markanın sahibi değillerdir.

MARKA PATENT İşlemi Neden Önemlidir?

Başka bir firmanın markanızı tescil ettirmesi, işletmeleri oldukça zor durumda bırakır. Markanın yasal olarak aitliği kanıtlanana kadar maddi ve manevi kayıplar söz konusu olabilir. Eğer marka patenti mevcut ise; marka, hak sahibi olmayan bir kurum veya kişi tarafından kullanıldığında, itiraz edilebilmekte veya dava yoluyla ilgili haklar geri alınabilmektedir. Böylece izinsiz kullanım ve haksız kazancın önü kesilmiş olmaktadır.

Marka başvuru süreci; marka araştırılması, tescil edilebilirlik durumu, marka yenileme, benzer marka itirazları, marka lisans sözleşmeleri ve marka hukuku gibi konuları içermektedir.

Marka Tescil işlemi; ön araştırma, takip ve iş gücü gerektirir. Bu süreçte dikkatli ve stratejik davranmak gereklidir. Başvurunun olumlu sonuçlanması için şartlar eksiksiz yerine getirilmeli, gerekli belgeler zamanında ve tam olarak iletilmeli ve sürecin işleyiş basamakları atlanmadan takip edilmelidir. Aksi halde ilgili süreçler baştan başlayacak olup, zaman ve maddi kayıplar söz konusu olacaktır.

Marka Tescilinin Avantajları

  • Hukuki koruma sağlar,
  • Tescilli markanın rekabet gücü ve itibarı yüksektir,
  • com.tr uzantılı alan adı almanızı sağlar,
  • Yurt dışı tescil işlemlerinizde tescil sürecini kolaylaştırır,
  • Markanızın aynısı ya da benzerinin bir başkası tarafından aynı iş kolundan alınmasını engeller,
  • Marka İçin Lisans ve Devir Anlaşması Yapabilme Fırsatı: Marka olarak kendiniz ürün üretmek istemiyor iseniz aldığınız patent sayesinde başka bir firmaya lisans veya devrederek gelir elde edebilirsiniz.

Bizler, HEDEF ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ ve AKADEMİ olarak; marka tescil ve patent süreçlerinin gereksinimlerini anlıyor, sizler için MARKA TESCİL ve PATENT işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

İlginizi Çekti mi?


Bize Ulaşın…

Eğer bu anlattıklarımızdan herhangi birine ihtiyacınız varsa veya farklı bir çözüm arayışında iseniz tanışma vaktimiz gelmiş demektir.

TALEP FORMUMUZ aracılığı ile bize bilgilerinizi bırakırsanız analizlerimizi yapıp size hemen dönüş sağlarız.

Lütfen ilgili resmi seçiniz: Yıldız.