HETA olarak; Sertifikalı Kurumsal Eğitim hizmetimiz, firmalara özel olarak hazırlanan ve sadece ilgili firma bünyesinde çalışanlar için organize ettiğimiz bir eğitim programıdır. Günümüzde rekabet, 21. yy. toplumunun değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte; teknolojik yeniliklerin de ivmesel etkileriyle git gide artmaktadır. Bu durum satış, pazarlama, dijitalleşme, markalaşma vb. kavramların önemini ön plana çıkarmakta ve doğrudan firma personellerinin bu konulardaki eğitiminin de önemini ortaya koymaktadır.

Tüm bu yeni bilgi topluluğuna ulaşmak, zaman yönetimi açısından verimli olmayı ve etkin stratejilerle şirket departmanlarını donatmayı gerektirmektedir. Söz konusu kavramların da her geçen gün genişlediği günümüzde; kurumsal eğitimler, günceli yakalamak ve en iyi biçimde analiz etmek adına oldukça faydalı olmaktadır.

Kurumsal eğitimler departmanlar ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirebildiği gibi Pazar ve Şirketler arasındaki etkileşimi de artırmaya yardımcı olur.

Kurumsal eğitimler personel açısından; kurum içi motivasyona, stres yönetimine ve eğlenerek öğrenme deneyimine sahip çalışanların oluşmasını sağlar. Personel eğitimleri onların verimini artırırken, gelişen teknoloji, yenilikler ve güncellemelerden haberdar bir yapıya giden yolda rehberlik eder.
Kurumların mesleki ve teknik eğitimlere yaptığı yatırımlar, firma çalışanlarının kişisel gelişimlerini desteklemek suretiyle onları donanımlı, etkin, zamanını verimli yönetebilen bireylere dönüştürürken, yatırımların iş gücü olarak geri dönüşümü şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

KURUMSAL SEO EĞİTİMİ

Kurumsal SEO

SEO çalışmalarınıza ağırlık vererek Arama Motorlarında üst sıralarda olmak, şirketinizin prestijini artırırken ilgili sektörünüzde daha çok müşteriye ulaşmanızı sağlar. Reklam maliyetlerini düşürürken erişiminizi artırır. Rekabetin yoğun olduğu günümüz pazarında satışlarınızı artırır.
Kurumunuz bünyesinde siz ve personellerinize özel olarak organize ettiğimiz SEO Eğitim Programımızdır.

KURUMSAL DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Kurumsal Dijital Pazarlama

Pazarlama 4.0 olarak karşımıza çıkan Dijital Pazarlama Teknik ve Stratejileri konulu eğitim programımızdır. Mobil internetin yaygınlaşmasıyla sektörlerde kendine yer edinmiş olan Elektronik Ticaret (E-Ticaret) ile satışların artırılması, geliştirilmesi, yukarı ve çapraz satış teknikleri ile satış hacminin nasıl arıtırılacağı, müşteri bağlılığı kazandırma, yeniden satış ve daha birçok konudan oluşan bu eğitimi kurumsal anlamda sizlere sunuyoruz.

KURUMSAL MARKALAŞMA EĞİTİMİ

Kurumsal Markalaşma

Markalaşma, Kurum Temsili, Marka Tutundurma teknik ve stratejilerinden oluşan bu eğitim hizmetimiz ile şirketinizin potansiyel müşterileriniz gözünde marka değeri taşıyan bir kavrama dönüşmesi amaçlanmaktadır.
Özellikle orta ve üst düzey yöneticilerin, şirket sahip ve/veya ortaklarının, PR ve Halkla İlişkiler departmanında çalışan beyaz yakaların alması ve uygulamalı öğrenmesi gereken bir eğitim programıdır.

KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi

Günümüz Türkiye ‘sinde 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı bulunmakta ve nüfusun yaklaşın yüzde 60 ‘ına tekabül etmektedir. Bu durum hiç şüphesizdir ki bir “Pazar Değeri” taşımakta ve firmalar için bu pazarı ne kadar etkin kullandıkları önem taşımaktadır.
Gerek potansiyel satışları kazanmak gerekse marka savunuculuğu oluşturmak açısından şirketlerin kendilerini doğru ve etkili ifade etmesi, doğru analiz yapmaları, daha yüksek erişim elde etmesine eğitim programımızdır.

Kurumlara Özel Eğitim

hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve ya eğitimi talebinde bulunmak için lütfen iletişime geçiniz.

KURUMSAL SOSYAL MEDYA REKLAMCILIK EĞİTİMİ

Kurumsal Sosyal Medya Reklamcılığı

Sosyal medya mecraları insanları birbirleri ile yakınlaştıran ve etkileşime sokan bir olgu olduğu gibi, firmalar için de çeşitli hizmet ve araçlar sunmaktadır. Son yıllarda hızla gelişen kavramlardan biri olan “ Kurumsal Sosyal Medya Reklamcılığı” eğitimimiz ile; sosyal medyada etkili reklamlar oluşturmak, bu reklamları doğru analiz ederek en az maliyetle en çok satışı veya dönüşümü gerçekleştirmek, hangi araçların nasıl etkili kullanılabileceği konularında personellerin bilgi ve tekniklerle donatılması amaçlanmaktadır.